اخبار و تازه ها

جدیدترین اخبارو تازه های شرکت را در این بخش مشاهده می نمایید

سامانه یکپارچه ذینفعان

چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

مشاهده
عرضه اولیه واحدهای صندوق زیتون

عرضه اولیه واحدهای صندوق زیتون از یکشنبه 25 مهر ساعت 10:00 صبح خرید با نماد "زیتون" از طریق سامانه آنلاین کارگزاری: https://online.sjbourse.ir/ اطلاعا ...

چهار شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰